Trainingszeiten

SAMSTAG:   11:00 - 12:30  (Skater - Hockey)